Predstavitev društva

Športno društvo Aktiv Gore-Dole nad Idrijo je bilo ustanovljeno konec leta 2007. Društvo je naslednik športne sekcije, ki je delovala pod okriljem Kulturnega društva Jurko.

Organi društva:

UPRAVNI ODBOR:  

 • predsednik: Urban Petrič
 • podpredsednik: Dejan Hvala
 • blagajničarka: Mateja Petrič Pavšič
 • tajnica: Alenka Medved
 • člani: Klemen Petrič, Eva Drmota, Rok Močnik, Sara Drmota Prebil, Andraž Rupnik

NADZORNI ODBOR:

 • predsednik: Jernej Petrič
 • članica: Ana Drmota Petrič
 • član: Lucijan Erznožnik

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 • predsednik: Elvis Pavšič
 • član: Anže Gnezda
 • član: Andreja Petrič