VABILO NA OBČNI ZBOR

Upravni odbor Športnega društva Aktiv Gore-Dole nad Idrijo sklicuje redni letni občni zbor društva.

Občni zbor bo v petek, 25. januarja 2019, ob 19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Dole.

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav,
  2. izvolitev delovnega predsedstva,
  3. poročilo predsednika,
  4. poročilo blagajnika,
  5. poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije,
  6. razprava na poročila in sprejetje poročil,
  7. predlogi in pobude članov ter sprejetje plana za leto 2019,
  8. razno.

Vabljeni tudi novi člani, da se nam pridružite!

Na občnem zboru boste lahko tudi poravnali članarino, ki znaša 10 € za odrasle in 5 € za otroke.

Vljudno vabljeni!