Zgodovina društva

V idrijski občini in bližnji okolici je igranje malega nogometa že od nekdaj zelo razširjeno. Temu je priča veliko število organiziranih turnirjev, ki se prirejajo po okoliških vaseh skozi celotno leto. V naši krajevni skupnosti je na voljo nogometno igrišče, ki je nastalo na pobudo krajanov že leta 1961. Na zboru krajanov tega leta se je odločilo, da bi se za namen igranja nogometa in drugih iger uporabljalo zemljišče, ki je bilo tedaj pod nacionalizacijo.

Prvi, ki so začeli uporabljati nogometno igrišče so bili: Kavčič Ivan, Gantar Evgen, Gnezda Rajko, Šemrov Nikolaj, Brus Peter, Petrič Ivan, Petrič Ciril, Mlakar Janko, Magajne Ivan, Magajne Albert in ostali. Igrišče se je kasneje, v letu 1974, uporabljalo tudi kot prostor za športno vzgojo, ko se je osnovna šola preselila iz Gor v Rebro. Zemljišče je bilo tako deloma urejeno in se kot tako uporabljalo vse do začetka obnove. Tekom leta za rekreativno igranje nogometa, enkrat letno pa se je vedno priredilo tudi nogometni turnir.

Pozdrav Staremu Zewnku 2008